Pomohli jsme

Za svou aktivitu se stal Nadační fond Lasvit v roce 2014 vítězem rozhlasové Ceny Ď vyhlášené Českým rozhlasem Dvojkou a zároveň vítězem Ceny Ď v Libereckém kraji. Prestižní Cena Ď se každoročně uděluje mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR.

428

Vojta

50 000 Kč od nadace NROS a Swiss Life Select na nákup obleku TheraSuit

427

UKRAJINA

Pokud byste chtěli pomoci finančním příspěvkem lidem prchajícím z Ukrajiny, budeme rádi! Pomáháme ubytovat uprchlíky v našich zařízeních, která momentálně vybavujeme a připravujeme. Číslo účtu: 4987842/0800 v CZK , připojte poznámku: Pomoc Ukrajině DĚKUJEME!

426

Kevin

15 000 Kč na tricykl

425

Sociální služby města Doksy

20 000 Kč na pomůcky

424

Daniel

15 000 Kč na rehabilitaci

423

Farní charita Česká Lípa

15 000 Kč na sučičku do azylového domu

422

Hospic sv. Zdislavy

30 000 Kč na mzdy

421

CELIA - život bez lepku

8 000 Kč na aktivity

Finančně jsme podpořili činnost společnosti. Pořádání přednášek, seminářů, distribuci edukačních brožur, poradenství atd.

420

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické LBC

9 870 Kč na nákup čističek vzuchu

Do prostor tohoto centra jsme pomohli koupit čističky vzduchu. Vzhledem k tomu, že sem dochází děti se sluchovým postižením a vadami řeči, není možné pracovat s rouškami, které v komunikaci překáží Bylo tedy nutné najít bezpečný způsob, jak nepřerušit terapii dětí a zároveň neohrozit jejich zdraví v době pandemie.

419

Karate Klub Novoborci z.s.

10 000 Kč na činnost klubu

418

Pan Ivan

10 000 Kč na zakoupení kompenzačních pomůcek

Kvůli cizímu zavinění je pan Ivan upoután na vozík už 20 let. Bezohledný řidič mu způsobil zranění, kvůli kterému zůstal trvale ochrnutý. Opakovaně jsme panu Ivanu pomohli s nákupem cévek potřebných k vyprazdňování.

417

Marek

10 000 Kč na zakoupení terapeutické židle

Matka samoživitelka se stará o dospělého syna s dětskou mozkovou obrnou a motorickou retardací. Marek je trvale upoután na vozík od svých 3 let. Náš příspěvek byl použit na zakoupení terapeutické židle, ve které se mu během dne sedí lépe než na vozíku.

416

Zuzanka

15 000 Kč na nákup ortéz

415

Adámek

15 000 Kč na rehabilitaci

414

Dětská nota 2020

10 000 Kč na organizaci

Přispěli jsme na organizaci soutěže pro mladé hudebníky do 18ti let spojené s dětským programem.

413

Damian

15 000 Kč na rehabilitaci

412

pan Jiří / Spokojený domov

10 000 Kč na opravu zvedáku

Pan Jiří je po úrazu upoután na lůžko. Spokojený domov u něj zajišťuje 3x denně asistenci. K tomu je mimo jiné potřeba i elektrické stropní zvedací zařízení, které se panu Jiřímu ale porouchalo. Přispěli jsme na jeho opravu.

411

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.

15 000 Kč na pořízení kompenzačních pomůcek

Z důvodu zrušení úhrad některých zdravotnických pomůcek během roku 2019, došlo k nárůstu poptávky po zapůjčení těchto pomůcek na dobu nezbytně nutnou v půjčovně tohoto centra. Náš příspěvek byl použit na jejich nákup.

410

Jedličkův ústav

15 000 Kč na pomůcky

Náš příspěvek byl použit na vybavení jídelny - speciální židle a příbory, které se dají přizpůsobit úchopu klientů s různým postižením horních končetin.

409

ZŠ a MŠ logopedická

15 000 Kč na vybavení

Tato škola již více než 65 let vzdělává děti se sluchovým postižením. Přispěli jsme na vybavení do zdejší logopedny.

408

KONTAKT Liberec

15 000 Kč na iT kurz pro seniory

407

Anděl Strážný

13 100 Kč ná nákup zařízení tísňové péče

406

Anetka

15 000 Kč na rotoped

Anetce je 19 let, má dětskou mozkovou obrnu, mentální retardaci, mikrocefalii, dyskenzii a další nemoci. Bohužel není schopna samostatné chůze a je nutný neustálý dohled a doprovod. Maminka je samoživitelka a není pro ni snadné našetřit na pravidelné rehabilitace. Rotoped by mohl Anetce pomoci.

405

DRAK Liberec

50 000 Kč na stavební práce

DRAK zaměstnává mimo jiné 30 osob s tělesným postižením, poskytuje sociální služby handicapovaným, rodinám s dětmi, seniorům a potřebným. Sídlí v centru Liberce, kde má problém s parkováním svých klientů a zaměstnanců. Přispěli jsme na úpravu okolí budovy DRAKu.

404

Dětský domov Dubá-Deštná

20 000 Kč na prázdninové pobyty dětí

pro děti z dětských domovů jsou prázdniny tím nejkrásnějším obdobím roku. Přispěli jsme jim na letní pobyt v Hotelu Bezděz ve Starých Splavech.

403

NF Ozvěna

10 000 Kč na provoz

402

FOKUS Liberec

10 000 Kč na aktivity klubů

Fokus Liberec sdružuje lidi s duševním onemocněním. Mimo jiné provozuje několik klubů, které mají za úkol podpořit lidi s tímto zdravotním postižením při zapojování do společnosti, trénovat běžné sociální interakce, umožnit jim popovídat o svých potížích, organizuje přednášky, výlety.. Na činnost těchto klubů jsme přispěli.

401

Snílek

15 000 Kč na vybavení jídelny

Snílek pořádá již 8 let prázdninové pobyty v chatkách ve Starých Splavech u Máchova jezera pro děti z dětských domovů, ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc i děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Náš příspěvek byl použit na vybavení jídelny a její modernizaci.

400

MČR vozíčkářů ve stolním tenise

10 000 Kč na organizaci

399

Honza

15 000 Kč na rehabilitaci

398

paní Marie

4 000 Kč na varnou desku

Paní Marii, samoživitelce, jsme koupili novou varnou desku do kuchyně.

397

Štěpán

15 000 Kč na rehabilitaci

396

Matěj

15 000 Kč na rehabilitaci

395

Pan Martin

15 000 Kč na rekonstrukci bytu

Pan Martin je senior, který je nevidomý, a protože má problémy s chůzí, pobývá převážně pouze ve svém bytě. ŽIje sám, je bezdětný, blízcí žijí daleko. Kvůli svým handicapům potřeboval provést doma bezbariérové úpravy jako je odstranění prahů, úprava sociálního zařízení nebo kuchyňské linky

394

ADRA Česká Lípa

20 000 Kč pro Dobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum ADRA poskytuje pomoc a informace pro potřebné. Pořádá také semináře, vyhlašuje veřejné sbírky, její dobrovolníci docházejí do rodin, pomáhají dětem s doučováním, seniorům s nákupy nebo doprovodem k lékaři.

393

Badmintonový klub Technické univerzity v Liberci

10 000 Kč na turnaje

392

Ivana

sbírka - 120 000 Kč

Ve sbírce, kterou jsme zaštítili a administrativně podpořili, se podařilo vybrat 120 000 Kč pro paní Ivanu, která bojuje s vážnou nemocí.

391

Denní a pobytové služby Česká Lípa

10 000 Kč na sportovní vybavení

390

Veronika

12 000 Kč na speciální výživu

Paní Veronika trpí nemoci Cluster Headache, která způsobuje úporné nemoci hlavy. Byl jí implantován stimulátor na potlačení bolestí, který ale ne vždy pomůže. Přispěli jsme jí na speciální stravu, která zbytečně nezatěžuje její organizmus.

389

Matěj

15 000 Kč na neurorehabilitaci

388

Senior centrum Nový Bor

4 000 Kč na koncert

387

Paní Zuzana

15 000 Kč na fyzioterapii

Paní Zuzana je vážně nemocná. Její nemoc se neustále zhoršuje, až ji postupně upoutala na lůžko. Bydlí sama v garsonce bez výtahu, docházejí k ní přátelé, aby jí pomohli a také fyzioterapetka.

386

Pan Anatolij

3 164 Kč

Pan Anatolij je můž středního věku, který v důsledku cévní mozkové příhody ochrnul. Přispěli jsme mu na pořízení notebooku, který mu usnadní komunikaci s úřady a umožní spojení s okolím.

385

Ondra

3 090 Kč na hodinky Apple Watch

Ondra mladý muž, diabetik, s četnými komlikacemi včetně slepoty, neuropatie dolních končetin, nefropatie a neuropatie s kolapsovými stavy. Pro jeho bezpečí je neustále nutné hlídat hladinu cukru v krvi, tep a tlak. K tomu mu dopomohou multifunkční hodinky, na které jsme mu přispěli.

384

Pepík

10 000 Kč na rehabilitaci

383

AMELIE Liberec

10 000 Kč na provoz centra

382

Paní Helena

10 000 Kč na nákup el. pohonu

Paní Helena má od narození problém s nosným a pohybovým ústrojím. Nemá v nohách kyčelní klouby ani pouzdra. Naši finanční pomoc použije na nákup elektrického pohonu ke svému mechanickému vozíku.

381

Vojta

10 000 Kč na osobního asistenta

380

BOX CLUB Česká Kamenice

10 000 Kč na opravu ringu

Aby mohl tento sportovní klub i nadále pořádat oblastní kola dětí a mládeže v boxu, bylo nutné opravit havarijní stav boxerského ringu.

379

Pan Zdeněk

150 000 Kč na náklady spojené s onemocněním

Ve spolupráci se společností Knorr-Bremse jsme podpořili zaměstnance společnosti Knorr-Bremse, který onemocněl nevyléčitelnou nemocí. Příspěvek použije pan Zdeněk a jeho rodina na životní náklady spojené s léčbou.

378

Společnost Lasvit se rozhodla věnovat šek za výhru v soutěži Památka roku Libereckého kraje svému Nadačnímu fondu. Děkujeme!

377

Nadační fond Ozvěna

10 000 Kč na provoz

376

Denní a pobytové služby Česká Lípa

10 000 Kč na nákup PC sestavy

375

Benefice pro hospic

10 000 Kč na organizaci

374

Zuzana

10 000 Kč na sedací polohovací zařízení

Zuzanka onemocněla DMO, má epilepsii, poruchu řeči a je mentálně retardovaná. Kvůli svému tělesnému postižení může pouze sedět v mechanickém vozíku nebo ležet v posteli. Protože mezi její oblíbené aktivity patří malování, rodiče by Zuzance rádi koupili sedací polohovací zařízení se stolečkem Pluton, jehož cena je 80 000 Kč.

373

Mistrovství ČR vozíčkářů ve stolním tenise

10 000 Kč na organizaci

372

ADRA Česká Lípa

20 000 Kč na Dobrovolnické centrum

371

Terezka

10 000 Kč na rehabilitaci

370

KVKLI

10 000 Kč na CD pro nevidomé

Opět jsme podpořili vznik CD pro nevidomé děti, které vzniklo ve spolupráci s libereckou knihovnou. Tentokrát děti a herci namluvili knihu Petry Braunové Dům doktora Fišra, která je určena pro děti mladšího i staršího školního věku.

369

Honza

10 000 Kč na neurofyzioterapii

368

Matěj

10 000 Kč na neurorehabilitaci

367

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených

20 000 Kč na Festival Patříme k sobě

366

paní Lucie

10 000 Kč na rehabilitaci

Lucii jsme pomohli uhradit pobyt v rehabilitačním centru Adeli.

365

Erasmus

62 502 Kč na stáž

Náš příspěvek byl použit pro stážistu v Lasvit UK Ltd.

364

Glassschool Nový Bor

66 000 Kč na stipendia pro vybrané žáky

Ve spolupráci s Glassschool v Novém Boru jsme se rozhodli udělit motivační stipendia vybraným žákům v oborech: Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla, Uměleckořemeslné zpracování skla, Tvorba uměleckého skla a Design interiéru

363

Bachtale

15 000 Kč na vytovření pracovních míst

Cílem projektu spolku Bachtale je vytovření pracovních míst pro 6 žen ze sociálně vyloučených lokalit na českolipsku. Týká se žen, které se ocitly bez práce kvůli svému zdravotnímu stavu nebo nízkému vzdělání.

362

Daneček

15 000 Kč na rehabilitaci

361

Hermínka

20 000 Kč na autosedačku

360

Svítání

40 000 Kč na hiporehabilitaci pro děti

359

Rodina v nouzi

11 275 Kč na životní náklady

Tatínek s dcerou se po úmrtí maminky ocitli v těžké životní situaci. Díky Vojtovi Jiroušovi a fotografce Janě Šťastné se během akce Vánoční fotografování (nejen) v Lasvitu podařilo na jejich podporu vybrat velmi krásnou částku. Všem zúčastněným patří obrovský dík.

358

BK TU Liberec

15 000 Kč na dětské turnaje

357

TJ Jiskra Nový Bor, tenisový oddíl

10 000 Kč na pronájem haly

356

Dětské centrum Liberec

25 000 Kč na zajištění psychologa a speciálního pedagoga

355

M.K.Show

20 000 Kč na charitativní talkshow

354

Dominik

10 000 Kč na rehabiliaci

Malý Dominik má postižený pohybový aparát. Již téměř rok navštěvuje Saremu Liberec, kde pravidelně rehabilituje. V součastnosti se již dokáže pohybovat s pomocí francouzských holích, nicméně je důležité s cvičením nepřestat a tento stav alespoň udržovat.

353

Anička

5 000 Kč na zřízení parkovacího místa

352

Podkrkonošská spol.přátel dětí zdravotně postižených

40 000 Kč na víkendové setkání rodin

Více než sto lidí se zúčastní víkendového setkání rodin se zdravotně postiženými dětmi, s dětmi z pěstounských rodin a pracovníků zařízení sociální péče. Cílem je kromě ozdravného programu také příležitost vyměnit si zkušenosti, získat nové informace v oblasti legislativy a další aktivity. Přítomni budou i psychologové, zdravotníci a další odborníci, kteří budou účastníkům k dispozici.

351

Vojta

10 000 Kč na operaci Ulzibat

350

Simona

15 000 Kč na odlehčovací pobyt

Slečna Simona trpí těžkým mentálním postižením, mimo jiné i projevy agresivity jako k sobě samé, tak i k okolí. Matka je již od narození na výchovu dcery sama, nicméně se velmi snaží dceru v rámci možností začleňovat. Simona dochází do Denního stacionáře a absolovuje také odlehčovací pobyty, díky kterým je její stav monitorován a dává matce nové informace, jak nejlépe reagovat na dceřiny potřeby.

349

Paní Marie

10 000 Kč na rehabilitaci a pomůcky

Přispěli jsme seniorce na nutnou rehabilitaci po komplikovaném zranění ruky a na další nutné pomůcky.

348

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Maršovice

10 000 Kč na prostředky pro práci s mládeží

Hasiči v Maršovicích se zabývají nejen činností na úseku požární ochrany, ale i kulturní a sportovní činností v obci a prací s mládeží. Kroužek mladých hasičů sdružuje děti od 2 do 18ti let a to už 50 let! Náš příspěvek bude použit na nákup prostředků potřebných právě pro práci s mládeží.

347

Zuzanka

10 000 Kč na rehabilitaci

346

Novoborské mažoretky

5 000 Kč na soutěž O skleněnou hůlku

345

Eliška

10 000 Kč na nákup speciální postele

Maminka samoživitelka se stará o dceru, která je těžce postižená. Vzhledem k tomu, že nemůže být ani v noci bez dozoru, přispěli jsme na speciální dvoulůžko, které zohledňuje potřeby malé Elišky.

344

Vojta

10 000 Kč na osobního asistenta

343

Novoborská šachová Corrida 2018

10 000 Kč na organizaci

342

Rodina v centru, Nový Bor

20 000 Kč na volonočasové aktivity

Novoborská organizace Rodina v centru pořádá mimo jiné spoustu aktivit pro sociálně znevýhodněné děti z NZDM Vafle. Jedná se o celodenní výlety, exkurze, vícedenní pobyty během prázdnin, workshopy atd. Právě na tyto aktivity jsme přispěli i my.

341

Spokojený domov

10 000 Kč na osobní asistenci

340

Matyáš

10 000 Kč na rehabilitaci

Matyáš se narodil předčasně a kvůli masivnímu krvácení do mozku došlo k poškození - k dětské mozkové obrně, epilepsii, poruše sluchu a zraku. Matyáš od malička rehabilituje jak doma, tak i v lázních a na různých léčebných pobytech. Na jeden takový jsme mu přispěli i my.

339

FitKids

30 000 Kč na cyklohřiště

338

Stipendia - Erasmus

81 256 CZK pro stážisty Lasvitu

Stipendia byla použita pro stážistky v pobočkách Lasvitu v Londýně a Paříži.

337

Fokus Liberec

13 000 Kč na vybavení chráněného pracoviště

Fokus Liberec navstěvují lidé s duševním onemocněním (schizofrenie, bipolární porucha, psychózy, deprese). Zde se učí formou pracovní rehabilitace získat, obnovit, zdokonalit a zvýšit dovednosti a schopnosti potřebné pro pracovní uplatnění. Z našeho příspěvku byla vybavena sociálně terapeutická dílna.

336

Lípa Musica

15 000 Kč na organizaci festivalu

335

Jizerské aktivity

10 000 Kč na organizaci Dětské noty

Podpořili jsme soutěž mladých hudebníků spojenou s Dětským dopolednem plným her a rozmanitými dílničkami.

334

Davídek

15 000 Kč na delfinoterapii

333

BEZMEZER

10 000 Kč na Mezinárodní sympozium

Přispěli jsme na sympozium, díky kterému se může veřejnost zapojit do vývarných dílen a seznámit se tak s historií a myšlenkou na obnovení tradičního řemesla v našem regionu.

332

Amelie Liberec

10 000 Kč na provoz

Amelie vznikla v areálu liberecké nemocnice a slouží onkologicky nemocným lidem a jejich blízkým jako bezplatná poradna. Lidé se zde nejen dozvědí důležité podrobnosti týkající se jejich onemocnění, ale i to, jak své nemoci čelit. Mohou zde trávit i volný čas a účastnit se různých společných aktivit.

331

MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov

15 000 Kč na Lego robotiku

Do Sluníčka dochází děti s různými typy a stupni postižení. Aby bylo možné umístit tyto děti následně do běžných typů škol, je třeba celistvá péče, rozvoj motoriky, různé typy terapií, získání dovedností a návyků, které do budnoucna umožní dětem získat určitou míru soběstačnosti a vhodnou formu komunikace s okolím. Pomohli jsme vybavit učebnu speciální sadou Lega.

330

Hospic sv. Zdislavy

30 000 Kč na provoz

329

Domov důchodců Sloup v Čechách

15 000 Kč na Zahradní slavnost

328

Matěj Hošek

10 000 Kč na organizaci benefice v Kravařích

Podpořili jsme organizaci benefičního koncertu pro handicapovaného chlapce Matěje Hoška v Kravařích u České Lípy.

327

Michal

8 000 Kč na ubytování během rehabilitace

Míša vyžaduje kvůli svému zdravotnímu postižením 24 hodinovou péči, kterou mu poskytuje převážně maminka. Na doporučení odborníků podstupuje Míša speciální rehabilitační terapii v Liberci, kde jsme mamince zaplatili po dobu rehabilitace ubytování.

326

Pečovatelská služba Cvikov

20 000 Kč na kompenzační pomůcky

325

Dětský domov Dubá-Deštná

20 000 Kč na prázdninové aktivity

324

CD pro nevidomé děti

15 000 Kč na výrobu

323

Jan

15 000 Kč na Klim Therapy

322

paní Marcela

15 000 Kč na elektrický pohon k invalidnímu vozíku

V roce 2013 prodělala paní Marcela nemoc páteře a míchy. Následně ochrnula na dolní končetiny a je upoutána na vozík. Přála si koupit elektrický pohon ke svému novému mechanickému vozíku, který stojí více než 130 000 Kč.

321

Rodina v sociální nouzi

8 000 Kč na internátní pobyt

Otec samoživitel pečuje o dva syny 8 a 10 let. Mladší syn navštěvuje internátní školu pro děti se sluchovým postižením. Na jeho pobyt v ní jsme rodině přispěli.

320

KB Manušice

10 000 Kč na vybavení a činnost klubu

319

TJ Jiskra Nový Bor

10 000 Kč na volejbalové turnaje

318

Paní Zuzana

20 000 Kč na vybavení

Paní Zuzaně je 41 let, trpí svalovým onemocněním, které ji znemožňuje jakýkoliv pohyb a mimo jiné i srdečními a dechovými obtížemi. Téměř celý den tak tráví na lůžku. Žije sama a sama tedy musí financovat veškerý provoz domácnosti a služby, které jsou kvůli jejímu zdravotnímu stavu nezbytné. Náš příspěvek použila paní Zuzana na nákup notebooku.

317

Oddíl TOM Dakoti

10 000 Kč na vybavení

316

ADRA Česká Lípa

20 000 Kč na činnost Dobrovolnického centra

315

Vanesska

15 000 Kč na asistenta

314

MČR vozíčkářů ve stolním tenise

10 000 Kč na organizaci

313

TJ Dynamo Lindava

10 000 Kč na vybavení

312

Barunka

20 000 Kč na rehabilitaci

311

FK Krásná Studánka

10 000 Kč pro Dívčí akademii Liberecko

310

Velká cena Euroregionu Labe

5 000 Kč na šachový turnaj

309

Celia -život bez lepku, o.p.s.

8 000 Kč na edukační brožury

308

TJ Sokol Ruprechtice

15 000 Kč na činnost

Podpořili jsme fotbalový klub z Liberce, do kterého docházejí děti od 5ti let a mohou zde hrát až do dospělosti. Naš peníze budou použity na činnost mladší a starší příspěvky a žákovská družstva.

307

CZEPA, Česká asociace paraplegiků

15 000 Kč na rekonstrukci bytu

306

Volejbalová akademie Nový Bor

10 000 Kč na činnost

305

Hermínka

20 000 Kč na polohovací židli

304

Kristýnka

10 000 Kč na terapii

303

ZUŠ Česká Kamenice

10 000 Kč na přehlídku výtvarných prací

302

Kačka

10 000 Kč na lupu

301

Rodina v sociální nouzi

10 000 Kč na bydlení

Pomohli jsme mladé rodině žijící s malým chlapcem v pěstounské péči na ubytovně získat šanci na lepší život ve vlastním bytě.

300

Paní Jana

4 900 Kč na pomůcky

Paní Jana je v seniorském věku a po tracheostomii ohluchla. Lékař jí doporučil naslouchátko, na které se doplácí. Její dcery jí zajišťují péči v maximu svých možností, takže jí obstarali i odsávačku na zabezpečení dýchcích cest, na jejiž zapůjčení jsme také přispěli. Paní Jana je závislá ne péči druhé osoby a je imobilní.

299

Anthony

15 000 Kč na rehabilitaci

298

ZŠ Orlí, Liberec

10 000 Kč na relaxační místnost

Žáci s poruchami autistického spektra a s mentálním či jiným postižením ze speciální třídy na ZŠ Orlí dostali k dispozici místnost, kterou by rádi vybavili a upravili jako relaxační. Vzhledem k omezeným schopnostem dětí soustředit se na výuku po delší dobu se osvědčila podobná místnost i u jiných tříd. Náš příspěvek byl použit na vybavení.

297

Matěj

20 000 Kč na rehabilitaci

296

Nadační fond Ozvěna

10 000 Kč na provoz

Popořili jsme Nadační fond Ozvěna, který působí v Libereckém kraji, pomáhá a podporuje děti se sluchovým postižením.

295

Anděl Strážný, z.ú.

20 000 Kč na monitorovací zařízení

294

Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa

28 000 Kč na materiální vybavení a na provoz

293

Svítání

40 000 Kč na hiporehabilitaci

292

Terezka

15 000 na rehabilitační pobyt

291

FOKUS Liberec

7 000 Kč na vybavení chráněného pracoviště - kavárny V patře

290

Badmintonový klub TU Liberec

20 000 Kč na turnaje

289

Centrum LIRA

20 000 Kč na vybavení

288

Petřík

5 000 Kč na vybavení

Petřík má těžkou formu autismu, trpí sebepoškozováním, agresivitou a úzkostí. Existují ale věci a podněty, které ho dokáží zklidnit. Vzhledem k finanční situaci si ale rodina nemůže dovolit takové věci koupit. Náš příspěvek určitě pomohl.

287

M.K.Show

30 000 Kč na charitativní talk show

286

Daneček

15 000 Kč na operaci Ulzibat

285

SKST Liberec

10 000 Kč pro handicapovaného sportovce

284

Zuzana

10 000 Kč na mechanický zvedák

283

Novoborská šachová Corrida

10 000 Kč na organizaci

282

Velký vůz Sever

10 000 Kč na konferenci IFCO

IFCO je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou sdružení zabývající se náhradní rodinnou péčí. Velký vůz Sever - poradenské a vzdělávací centrum je nezisková organizace, jejíž lekoři se konference IFCO chtějí zúčastnit a zrealizovat tam dva své workshopy. Jejich cestu jsme podpořili.

281

Healing Game, z.s.

4 000 Kč pro Ondru

Přispěli jsme na individuální terapii, která je určena dětem s těžkým mentálním postižením a autismem.

280

Ostara, přísp. org.

20 000 Kč na vybavení

Ostara je sociální služba pro lidi se zdravotním postižením z Novoborska s kapacitou 30 lůžek. Pro uživatele je k dispozici celkem 11 domácností s nepřetržitou asistenční službou. Prostřednícvím svých služeb podporuje Ostara své uživatele k větší samostatnosti a nezávislosti tak, aby mohli vést život, který se co nejvíce podobá běžnému životu, který žije většinová společnost.

279

ZŠ Orlí

15 000 Kč na interaktivní tabuli

278

Člověk v tísni

10 000 Kč na festival Zpoza klece

277

Kultivar

10 000 Kč na dílničky

276

Klub biatlonu Manušice

10 000 Kč na činnost

Již několikátým rokem podporujeme činnost tohoto klubu, zvláště žákovského družstva.

275

Vojta

10 000 Kč na osobního asistenta

274

Leonka

15 000 Kč na rehabilitaci

273

Čs. obec legionářská, Liberec

10 000 Kč na Dětský den

Podpořili jsme aktivity konané během Dětského dne v rámci akce, jež se uskutečnila k 72.výročí ukončení druhé světové války.

272

Hospic sv. Zdislavy

40 000 Kč na vybavení

271

Zuzanka

10 000 Kč na rehabilitaci

270

Krajská vědecká knihovna Liberec

10 000 Kč

Podpořili jsme vydání interaktivní webové prezentace Český ráj a jeho tajemství pro lidi s poruchou sluchu a pro neslyšící.

269

FC Nový Bor

6 000 Kč na turnaj

268

Novoborské mažoretky

13 000 Kč na soutěž a ME

267

Marek

15 000 Kč na mechanický vozík

266

Kamil

15 000 Kč na rehabilitaci

Kamil trpí dědičnou vadou a je na invalidním vozíku. Přispěli jsme na terapii Therasuit v liberecké Saremě.

265

Lípa Musica

10 000 Kč

264

Pepa

15 000 Kč na rehabilitaci

263

Obzor Liberec, z.s.

10 000 Kč na ozdravný pobyt

Spolek Obzor Liberec sdružuje lidi s těžkým zdravotním postižením. Plánuje pro ně během roku spoustu aktivit a jednou z nich je tradiční každoroční ozdravný pobyt. Přispěli jsme na dopravu do hotelu Sport relax Na kopečku v obci Nové Zámky.

262

BEZMEZER, o.p.s.

10 000 Kč na ART festival

BEZMEZER o.p.s. navazuje na výtvarnou a řemeslnou minulost Rychnova u Jablonce nad Nisou. V rámci ART festivalu jsme podpořili Mezinárodní výtvarné sympozium, jehož cílem je seznámit návštěvníky s myšlenkou obnovení tradičního řemesla v regionu. Ta se týká výroby užitých a uměleckých předmětů z tvrzeného papíru a věhlasné místní malířské školy.

261

Kristýnka

10 Kč na rehabilitaci

260

Adam

10 000 Kč na osobního asistenta

259

Sociální služby města Nový Bor

20 470 Kč na kompenzační pomůcky

Náš dar byl použit na nákup kompenzačních pomůcek pro uživatele sociální služby. Jedná se například o chodítka či invalidní vozíky.

258

CD pro nevidomé děti

15 000 Kč

257

Dětský úsměv

výroba ceny

256

Senior centrum Nový Bor

10 000 Kč Světelná výzdoba-dobrovolníci Matyáš Zrnovský a Ondřej Liška

255

Vánoční dárky pro děti z dětského domova od Lasvitu

254

Amelie, z.s.

10 000 Kč na provoz poradny pro onkologicky nemocné

253

Divadlo Psycheche

15 000 Kč na projekt Duše je motýl pro lidi s duševní poruchou

252

Cyklofit Liberec MTB Team

10 000 Kč na cyklistický závod por děti

251

SK Judo Nový Bor

10 000 Kč na Judo Champion Cup 2017

250

Rodina v sociální nouzi

10 000 Kč na kauci

Pod dohledem sociálních pracovnic se snaží rodina s pěti dětmi najít vhodné bydlení, které je podmínkou pro to, aby nebyly děti opět umístěny do dětského domova.

249

Rodina v sociální nouzi

4 600 Kč na školní obědy

Matka se zdravotním postižením má v péči dceru, studující na střední škole. Vzhledem ke špatné finanční situaci rodině schází peníze na školní obědy. Úřady přispívají pouze na obědy pro děti ze ZŠ, proto jsme se rozhodli pomoci my.

248

Pan Valtr

10 000 Kč na operaci očí

247

Spokojený domov

20 000 Kč na asistenci pro děti

246

Cesta domů, hospic

15 000 Kč na nákup ultrazvukové sondy

245

Snílek, chatová osada pro děti z DD

100 000 Kč na rekonstrukci

244

Dětský domov Dubá-Deštná

10 000 Kč na volnočasové aktivity

Většina příspěvku bude použita pro Dominika, který žije v dětském domově od svých 5ti let. Je nadaným fotbalistou, ve škole má výborné známky. Díky našemu příspěvku bude moct dojíždět na tréninky do sousedního města, účastit se soustředění a nakoupit si potřebné sportovní vybavení.

243

Domov důchodců Sloup v Čechách

10 000 Kč na Zahradní slavnost

242

Adra, pobočka Česká Lípa

20 000 Kč na provoz Dobrovolnického centra

241

Eliška

15 000 Kč na rehabilitaci

240

Johan a Florimon

20 000 Kč na respitní službu

239

Daneček

15 000 Kč na asistenta

238

Sportovní klub Ještěd, oddíl alpských disciplín

50 000 Kč na provoz a závody

237

Lukáš

15 000 Kč na polohovací židli

236

David

10 000 Kč na rehabilitaci

235

FC Nový Bor

15 000 Kč na vybavení

234

Matěj

15 000 Kč na rehabilitaci

233

Amálka

15 000 Kč na rehabilitaci po těžkém zánětu mozku

232

Celia-život bez lepku, o.p.s.

10 000 Kč na provoz poradny

231

Dejme dětem šanci o.p.s.

10 000 Kč na podporu studentky z DD

230

Marie

5 000 Kč na kompenzační pomůcky

Nakoupili jsme pro těžce nemocnou 89 letou paní základní kompenzační pomůcky, aby se o ni rodina mohla postarat v domácím prostředí.

229

Jan

15 000 Kč na rehabilitaci

228

Bruno

20 754 Kč na speciální kočár

Bruno pochází z rodiny, kde jsou 3 děti a všechny postižené. Brunovi chybí část 18.choromozomu, je těžce mentálně retardovaný, autistický, hluchoslepý, má srdeční a plicní vadu a je velmi hypotonický.

227

Matyáš

15 000 Kč na vozík

226

Centrum 83

25 000 Kč pro klienty se zdravotním postižením

225

Pomoc v nouzi Liberecko, z.s.

15 000 CZK na rehabilitaci pro Lukáše

224

Prysk

10 000 Kč na koncert

223

Svítání, z.s.

60 000 Kč na hiporehabilitaci

222

Nikolka, 2 roky

15 000 Kč, příspěvek na léčbu

Malá Nikolka trpí oboustranným nádorem oční sítnice. Přestože léčba byla zahájena na brněnské dětské onkologii, další, daleko účinnější léčbu, už musela Nikolka podstoupit v Barceloně. Na tuto léčbu ale pojišťovna nepřispívá, proto snad pomohl i náš příspěvek.

221

Vladimíra Frančáková

7 160 na kurz pro nevidomé

220

Dobromysl, o.p.s.

10 000 Kč na fyzioterapii

219

Terezka

20 000 Kč na rehabilitaci

Terezka se narodila jako zdravé dítě.Ve dvou letech u ní propuklo spastické onemocnění. Nyní je odkázána na invalidní vozík. Aby se její stav nezhoršova, pravidelně cvičí a jezdí na rehabilitační pobyty. Náš příspěvek byl použit právě na něj.

218

paní Kateřina

20 000 Kč na rehabilitaci

217

paní Alice

4 800 Kč na vozík

Paní Alice spadla ze stromu a následně ochrnula na dolní končetiny. Náš příspěvek použila k nákupu nájezdu vozíku do auta.

216

Terezka

15 000 Kč na rehabilitaci

215

Světlo porozumění

20 000 Kč na koncert

Každoroční koncert, který si dal za úkol propojit lidi různých náboženství za pomoci hudby, láká ty nejlepší české i zahraniční umělce. Jedná se o velmi netradiční muzikantské složení, kdy vedle známých umělců dostávájí šanci i mladí začínající a velmi neotřelí hudebníci. Neobvyklý je tento koncert i tím, že se koná zároveň na dvou místech. V synagaoze a v kostele, jenž spolu sousedí.

214

Barunka

25 000 Kč na péči

213

Badmintonový klub TU Liberec

15 000 Kč na Lasvit turnaj

212

Daneček Trdla

20 000 Kč na léčbu

211

MAMA Foundation

10 000 Kč na splnění přání

210

Honzíček

20 000 Kč na léčbu

209

Petřík

5 000 Kč na vybavení

Petřík trpí těžkou formou dětského autismu, těžkou mentální retardací a ADHD. Péče o chlapce je velmi náročná, dokáže ubližovat sobě i okolí, bývá nezvladatelný. Nesmí být ani chvíli bez dozoru. Maminka se o syna stará, dává mu veškerou péči. Náš příspěvek použila rodina na důležité materiální vybavení pro Péťu.

208

Československá obec legionářská, z.s.

15 000 Kč na Dětský den

V rámci oslav 25.výročí operace Desert Storm se v Liberci konala akce, která měla připomenout účast našich vojáků v saudskoarabském písku po boku vojáků spojeneckých mezinárodích sil. Cílem této akce bylo popularizovat zábavnou formou službu našich vojáků, policejních složek i složek IZS. Program obsahoval i Dětský den, na který byl náš příspěvek použit.

207

Novoborské mažoretky z.s.

5 000 Kč na soutěž O skleněnou hůlku

206

Novoborská šachová Corrida

10 000 Kč

V rámci dalšího ročníku šachové corridy se utká mimo jiné česká šachová jednička David Navara s norským velmistrem Ludvigem Hammerem. Proběhne také simultánka a 40.ročník bleskového turnaje Fejfarův memoriál. Náš dar bude požit na zajištění organizace turnaje.

205

Vojta

10 000 Kč na osobního asistenta

204

Unie Roska - pro lidi s RS

10 000 Kč na hipoterapii

Náš příspěvek byl použit pro klienty Rosky, která se stará o klienty s roztroušenou mozkomíšní sklerózou Multiplex. Pohybová relaxace je pro tyto lidi velmi důležitá, zlepšuje koordinaci, hybnost a jiné mentální a psychické funkce. Jízda na koni patří mezi oblíbené druhy cvičení. Díky trojrozměrnému pohybu koně a symbióze se zvířetem se stav klientů Rosky daří zlepšovat, případně umírnit projevy jejich nemoci.

203

Dům dětí a mládeže Smetanka, Nový BOr

20 000 Kč na Noborskou olympiádu

202

Ivana Kardosová

10 000 Kč na světové finále ve zpěvu

201

Honzík, příspěvek na rehabilitaci

10 000 Kč

200

MČR vozíčkářů ve stolním tenise

10 000 Kč

199

Vanesska, příspěvek na asistenta

15 000 Kč

198

M.K. Show - charitativní zábavná show

30 000 Kč

197

Lípa Musica

10 000 Kč

196

Dětský diagnostický ústav Liberec, příspěvek na terapii Sandplay

6 570 Kč

195

Divadlo Vydýcháno, ZUŠ Liberec-světový festival

10 000 Kč

194

Krajská nemocnice Liberec, Centrum následné péče

44 000 Kč na pomůcky

193

Kytlice X duatlon

10 000 Kč na organizaci

192

Klub biatlonu Manušice

10 000 Kč na provoz

Pravidelně přispíváme manušickému biatlonovému klubu na činnost a vybavení žákovského družstva.

191

Hospic sv. Zdislavy

30 000 Kč na provoz

190

Anděl Strážný, z.ú.

20 000 Kč na monitorovací zařízení

189

Ondrášek

15 000 Kč

188

Snílek o.p.s.

100 000 Kč na rekonstrukci

Dlouhodobě pomáháme s rekonstrukcí chatové osady Snílek ve Starých Splavech, kam jezdí na prázdniny děti z dětských domovů z celého Libereckého kraje.

187

Junák - český skaut, oddíl Žabiček a Vlčat

4 000 Kč

Dětem ze skautského přístavu Maják jsme přispěli na oddílová trička.

186

Domov důchodců Sloup v Čechách

15 000 Kč na Zahradní slavnost 2016

185

FC Nový Bor

11 000 Kč

Přispěli jsme fotbalovému klubu v Novém Boru na nákup sportovního vybavení pro děti a na zaplacení příspěvku pro děti z dětského domova, které klub navštěvují.

184

CD pro nevidomé děti

15 000 Kč

183

ADRA, o.p.s.

20 000 Kč na činnost Dobrovolnického centra

182

Amelie, o.s.

10 000 Kč na provoz centra

Centrum Amelie v Liberci funguje jako první profesionální organizace, která v regionu poskytuje psychosociální služby onkoligicky nemocným a jejich blízkým. Svými službami doplňuje péči o nemocné tak, aby přispěla k řešení navazujících problémů v sociální a psychické rovině. Na provoz tohoto centru přispíváme opakovaně.

181

Festival Patříme k sobě pro zdravotně postižené

40 000 Kč

180

Davídek

15 000 Kč na delfinoterapii

179

Lucie F., pěstounka

8 000 Kč

Paní Lucie má v pěstounské péči svého synovce a stará se také o své dvě dcery, které studují ZŠ. Paní Lucie se dostala do finanční tísně a náš příspěvek tedy použila na úhradu nájemného a energií.

178

Spolu dětem o.p.s.

20 000 Kč na projekt Postav se na vlastní nohy pro děti z DD

177

Dvouletý Max

2 000 Kč na čističku vzduchu

Maminka samoživitelka má tři děti ve věku 8 let, 2,5 roku a 8 měsíců. Prostřední chlapec se léčí pro astma bronchiale. Rodina nezvládne zaplatit žádný další výdaj kromě nájemného a platby energií. Pro syna jsme tedy pořídili čističku my.

176

Člověk v tísni, festival Jeden svět v Liberci

10 000 Kč

175

Rodina v sociální nouzi

10 000 Kč na pobyt v nemocnici

Samoživitelka, maminka dvou dětí, má velmi nemocnou mladší dceru. Lékaři se rozhodli provést malé Elišce plastiku močových cest, které jsou příčinou jejich problémů. Vzhledem k tomu, že dítě dovršilo 6 let, musí si maminka pobyt v nemocnici (2-3 týdny) hradit jako doprovod sama, což si vzhledem ke své situaci nemůže dovolit.

174

Dominik z dětského domova

13 000 Kč

Třináctiletý Dominik je nadaným fotbalistou, který hraje za klub v České Lípě, kam musí dojíždět ze svého dětského domova desítky kilometrů týdně. Náš příspěvek mu pomůže nejen s náklady na dopravu, ale i na fotbalová soustředění a základní sportovní vybavení.

173

Jarní běh v Novém Boru

5 000 Kč

172

Rodina v sociální nouzi

7 000 Kč na zdravotní zákrok

Samoživitelka, která se stará a postiženého syna, potřebovala příspěvek na zdravotní zákrok, který si nemohla dovolit sama zaplatit. Otec rodinu finančně nepodporuje, odjel mimo republiku.

171

Daneček

20 000 Kč na rehabilitaci

170

TJ Jiskra Nový Bor, oddíl Babytenisu

10 000 Kč

Malí tenisté od nás dostali příspěvek na pronájem tenisové haly během zimního období.

169

Sportujeme s D.R.A.Kem

5 000 Kč

Bowlingové akce pořádané sdružením DRAK se zúčastnilo 115 hráčů z  Klubu Seniorů, Klubu maminek, Jedličkova ústavu a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí. Jednalo se o náborovou sportovní akci pro osoby ohrožené sociálním vyloučením z Liberce. Náš příspěvek byl použit na její organizaci.

168

Rodina v sociální nouzi

9 000 Kč

Paní Ida, která se stará o syna, se musela ze svého bytu odstěhovat kvůli zvýšenému nájemnému. Našla si pronájem v Liberci, kde ale v bytě chyběla kuchyňská linka a vzhledem k tomu, že příjmy paní Idy jsou extrémně nízké (5 000 Kč za měsíc), neměla peníze na její pořízení.

167

MŠ a ZŠ Sluníčko, Turnov

30 000 Kč na osobní asistenty k postiženým dětem

166

Rodina v sociální nouzi

11 000 Kč na zvlhčovač vzduchu

Paní Zdena je samoživitelka a stará se o 4 děti. Nejmladší dcera trpí stenózou plic, astmatem a častou akutní bronchitidou. Dcera musela být mnohokrát hospitalizována v nemocnici. Lékaři proto matce doporučili nákup zvlhčovače vzduchu, který si ale paní Zdena nemůže kvůli vysoké ceně koupit, je na mateřské dovolené. Náš příspěvek na nákup tohoto přístroje postačil.

165

FBC Panthers Liberec

10 000 Kč

164

Vojta

20 000 Kč na rehabilitaci

163

Rodina v sociální nouzi

10 000 Kč

Paní T. se stará o mladšího syna a o vnuka. Od manžela se musela odstěhovat a nechala mu všechno vybavení. Naše prostředky použila na nákup nábytku, hlavně postelí pro děti a psacích stolů.

162

Dětský domov Dubá-Deštná

20 000 Kč na dárky

161

Paní Frančáková

4 680 Kč na kurz pro nevidomé

160

Hospic sv.Zdislavy

30 000 Kč na vybavení

159

Walk for Chalk

2 000 USD

Nadace Chi Heng pomáhá v Číně dětem, kterým zemřeli rodiče na AIDS. Mnoho z nich touto nákazou onemocnělo poté, co se rozhodli věnovat svou krev za peníze, které zoufale potřebovali. Nadace se stará o jejich ubytování, stravu, vzdělání či prázdninové aktivity.

158

MČR a Vánoční celostátní turnaj v badmintonu

15 000 Kč

157

Rodina v sociální nouzi

8 000 Kč

Paní Dagmar má dvě malé děti ( 7 a 10 let ), se kterými žila na ubytovně. Otec dětí, alkoholik, rodinu opustil a je nezvěstný. Za pomoci sociálních pracovnic se podařilo najít rodině pronájem, ke kterému bylo nutné složit kauci.  Vzhledem k tomu, že je paní Dagmar na mateřské dovolené, ušetřit na kauci bylo nad její možnosti. Proto jsme jí pomohli částkou 8 000 Kč.

156

Honzík

20 000 Kč na léčbu

155

Světlo porozumění

20 000 Kč

Koncert Světlo porozumění, již tradičně konaný zároveň v Kostele sv.Ducha a v Synagoze v Praze, si dal za cíl spojit lidi různého vyznání hudbou. V obou svatyních současně vystupují známí umělci  i začínající hudebníci. 

154

Vila Vitae, Rodina 24

Materiální dar

153

Motomed pro paní Alici

15 000 Kč

152

Snílkův dům na půl cesty

10 000 Kč

151

Terezka

10 000 Kč na léčbu

150

Rodina v sociální nouzi

8 000 Kč

Paní Andrea se stará o svého dvouletého synovce, kterého dostala do pěstounské péče. Její sestra a matka Daniela je drogově závislá, o syna nemá zájem. Paní Andrea je samoživitelka, musela navíc odejít z práce, aby se o chlapce mohla starat. Pronajala si byt a zaplatila kauci. Na vybavení jí ale peníze nezbyly. Náš příspěvek proto použila na nákup nábytku především pro Daniela.

149

Aneta Chlumská, aerobic

5 000 Kč

148

Rodina v sociální nouzi

10 000 Kč

Paní Jarmila se zotavuje z onemocnění rakovinou. Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu nemůže vykonávat práci na plný úvazek, proto jí chybí finance na zaplacení kauce v novém bytě. Sama se také stará o dceru se sluchovým postižením. Se zaplacením části kauce jsme jí pomohli.

147

Lípa Musica 2015

10 000 Kč

146

Rodina v sociální nouzi

8 000 Kč

Paní Pavle a její dceři vypršela nájemní smlouva a ony si musely hledat nové bydlení. Paní pobírá invalidní důchod a přivydělává si v chráněné dílně. Její finančí situace je velmi komplikovaná a paní potřebovala peníze na kauci.

145

Novoborská šachová Corrida 2015

10 000 Kč

144

Vojta S.

14 000 Kč

Vojta je autista s těžkou mentální retardací, je nevidomý a potřebuje speciální celodenní péči. Jeho nástup do školy byl podmíněn tím, že mu bude po celou dobu výuky k dispozici osobní asistent. Náš příspěvek pokryje dva měsíce.

143

Vojta

5 000 Kč

142

Markéta Brožová

5 000 Kč

Přispěli jsme této slečně s dětskou mozkovou obrnou na rehabilitační pobyt v centru Adeli na Slovensku

141

o.s. D.R.A.K.

50 000 Kč

140

Celia -život bez lepku o.p.s.

5 000 Kč

Náš příspěvek byl použit na dotisk edukační brožury na téma Celiakie, aneb proč někteří lidé drží bezlepkovou dietu.

139

Dětský domov Dubá-Deštná

15 000 Kč

138

yourchance o.p.s.

10 000 Kč

Společnost yourchance o.p.s. vydala knihu Hejno bílých vran určenou dětem z dětských domovů. Je plná skutečných příběhů dětí po opuštění z DD. Slouží jako motivace, ale i zdroj informací pro děti, které se na odchod z DD teprve připravují. Podpořili jsme vydání elektronické verze této knihy a její volné pokračování Hejno bílých vran aneb Normálně žít.

137

o.s. Svítání

40 000 Kč

136

ZŠ nám.Míru, Liberec

40 000 Kč

Spolu s dalšími společnostmi a nadacemi jsme přispěli na rekonstrukci a vybavení učebny na přírodní vědy a na materiální pomoc žákům ze sociálně slabých rodin.

135

AMICIA

15 000 Kč

134

Kytlice X duatlon

10 000 Kč

133

Péťa

15 000 Kč

132

Paní Frančáková

Notebook

Paní Frančáková je nevidomá vozíčkářka, která se již několik let učí angličinu díky speciálnímu internetovému kurzu. Aby jí výuka a další činnosti, kterých má spoustu, šly lépe od ruky, požádala nás o speciální notebook. Děkujeme Michalu Hažmukovi za jeho pořízení a paní Frančákové přejeme, aby jí chuť do práce i zábava při studiu dlouho vydržela.

131

Vítek

20 000 Kč

130

Mistrovství ČR vozíčkářů ve stolním tenise

10 000 Kč

129

Benefiční koncert Hudba Hollywoodu

15 000 Kč

Benefiční koncert se každoročně pořádá ve prospěch Masarykova onkologického institutu v Brně, kde se zabývají mimo jiné výzkumem léčby rakoviny.

128

CD pro nevidomé děti

15 000 Kč

127

Jarní běh v Novém Boru

5 000 Kč

Náš příspěvek byl použit na nákup cen a občerstvení pro závodníky v dětských a mládežnických kategoriích 37. ročníku závodu Jarní běh v Novém Boru.

126

Festival Patříme k sobě

75 000 Kč

125

TJ Jiskra Nový Bor, oddíl volejbalu

6 000 Kč

124

ADRA o.p.s. Česká Lípa

20 000 Kč

123

Snílek, o.s.

70 000 Kč

122

Klub biatlonu Manušice

10 000 Kč

Již poněkolikáté jsme přispěli na vybavení a činnosti žákovského družstva tohoto klubu.

121

Amelie o.s.

10 000 Kč a notebook

120

TJ Stadion Nový Bor

5 000 Kč

Podpořili jsme vznik nového florbalového klubu v Novém Boru.

119

Neziskovky.cz

Materiální dar

118

Zaměstnanci společnosti Lasvit

Materiální dar

Zaměstnanci společnosti Lasvit neustále zásobují Nadační fond Lasvit materiálními dary ve prospěch rodin v sociální nouzi. Jedná se především o oblečení, hračky, drobné předměty do domácnosti, které jsou potom dále předávány konkrétním rodinám.

117

Rodina Pavlových

5 730 Kč

116

Rodina v nouzi

4 270 Kč

Matka samoživitelka má tři školou povinné děti a staršího nezaměstnaného syna. Jedna z dcer jí byla odebrána a umístěna do ústavu. Finanční pomoc posloužila k dorovnání úhrady nájemného, aby se zabránilo vystěhování a odebrání dětí z rodiny.

115

Světlo porozumění

40 000 Kč

114

Rodina v nouzi

10 000 Kč

Rodina se třemi nezletilými dětmi přišla o bydlení. Matka s dětmi pobývala v azylovém domě, otec u kamaráda. Sociální pracovnice zajistily po několika měsících rodině společné bydlení v novém bytě. Z našeho příspěvku si rodina pořídila základní vybavení do domácnosti.

113

Hospic sv.Zdislavy

60 000 Kč

112

Boráček

7 000 Kč

111

TULIPAN, chráněná dílna

8 000 Kč

110

Badmintonový klub TU Liberec

10 000 Kč

I díky nám se mohl konat tradiční Vánoční Lasvit CUP v badmintonu. Jedná se o celostátní turnaj žákovských družstev v halách TU v Liberci.

109

Terezka

10 000 Kč

108

Alžběta

3 000 Kč

Tato slečna pochází ze Slovenska, odkud se po úmrtí matky přestěhovala do Čech. Otec ji nepřihlásil adekvátním úřadům a Alžběta tedy nemá odpovídající průkaz totožnosti. Vzhledem k sociální situaci v rodině si nemohla dovolit zajet na Slovensko pro nutné dokumenty. Cestu a jejich pořízení jsme jí tedy uhradili. Rodina je v kontaktu se sociálními pracovnicemi.

107

Hospic sv.Zdislavy

50 000 Kč

106

Nadační fond Ozvěna

10 000 Kč

Tento fond působí na Českolipsku a ve spolupráci s odbornými lékaři pomáhá dětem a mladistvým s poruchami sluchu. Zajišťuje informační a poradenské služby, monitoruje potřeby a požadavky rodin dětí s poruchami sluchu a podporuje je v jejich vzdělávání a samostatnosti.

105

Spolu dětem o.p.s.

10 000 Kč

104

Rodina v nouzi

5 000

Paní Zdena je samoživitelkou, která se stará o 4 děti ve věku 1, 4, 8 a 11 let. Příspěvek byl použit k překlenutí komplikovaného období, během kterého nedostávala matka přiznanou podporu. Byl z něj uhrazen nájem a nutné školní výdaje pro děti.

103

Snílek, o.s.

15 000 Kč

102

Benefiční Festival Film Music Prague

10 000 Kč

Tento festival se konal v pražském Rudofinu, kam se sjeli hudební skladatelé hollywoodských filmů, operní hvězdy a umělci z mnoha zemí. Hlavními hvězdami byli držitel Oscara Elliot Goldenthal a Patrick Doyle. Pražská filharmonie i pod jejich taktovkou zahrála hudbu z filmů jako Mumie, Vetřelec, Základní instinkt, Harry Potter apod. Výtěžek z koncertů se použil na výzkum rakoviny tlustého střeva v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.

101

Lípa Musica

20 000 Kč

100

Vladimíra Frančáková

4 680 Kč

Paní Frančáková je nevidomá vozíčkářka a především neúnavná optimistka, která si dala za cíl naučit se anglicky. K tomu jí dopomáhá speciální internetový kurz angličtiny pro nevidomé. Jsme rádi, že jsme jí ho mohli uhradit a držíme palce, aby jí elán vydržel.

99

yourchance o.p.s.

10 000 Kč

98

Novoborská šachová corrida

15 000 Kč

Podpořili jsme 1.Novoborský šachový klub při pořádání této každoroční akce, které se pravidelně účastní šachoví velmistři z České republiky i ze zahraničí. Již tradičně jsme mohli pozvat také děti z šachového kroužku při Jedličkově ústavu v Liberci, které se zapojily do simultánky se šachovým velmistrem.

97

Kostel sv.Ducha v Novém Boru

Materiální dar

96

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, přísp.org.

15 000 Kč

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, přísp.org. Náš příspěvek byl použit k zajištění činnosti Dobrovolnického centra Amikus. To realizuje programy ve prospěch dětí, seniorů a handicapovaných. Působí v domech s pečovatelskou službou, ale i v domácnostech lidí s handicapem, spolupracuje s centrem pro týrané děti nebo Jedličkovým ústavem. Dobrovolníci tráví čas s lidmi, kteří z různých důvodů nemají možnost zapojit se do běžného života, cítí se osaměle, hledají podporu a dobrou duši.

95

Aneta Chlumská

8 000 Kč

94

Rodina v nouzi

10 000 Kč

Rodina paní Livie se dostala do nepříznivé sociální situace. Otec přišel o práci, stali se dlužníky nájemného a museli se vystěhovat. Hrozilo odebrání jejich čtyř dětí. Sociální pracovnice pomohly najít jiný byt, na který jsme složili majiteli kauci a uhradili část nájmu na další měsíc. Rodina svou nelehkou finanční a životní situaci dále řeší s poskytovateli sociálních služeb.

93

Davídek Košek

40 000 Kč

92

Rodinný pokoj II

40 000 Kč

91

Dětské centrum Sluníčko

20 000 Kč

90

Mezinárodní sympozium rytého skla

15 000 Kč

Letošní ročník sympozia byl určen studentům, rytcům, výtvarníkům a dalším zájemcům z České republiky a zahraničí. Součástí sympozia je společná práce účastníků v dílnách kamenickošenovské sklářské školy, exkurze po dílnách sklářských firem v regionu, prezentace autorských děl apod. Diskuze a spolupráce zúčastněných přispěje k rozvoji a propagaci tradiční techniky rytí skla, sklářství a věhlasu zdejšího regionu.

89

Adélka

10 000 Kč

88

Ivan D.

5 000 Kč

Po autonehodě tento pán ze 70 % ochrnul, má poškozenou míchu a je trvale upoutaný na invalidní vozík Trpí vadou řeči a svalovými spasmy. Rád by si z našich peněz pořídil inkontinenční pomůcky, případně uhradil asistenci při rehabilitačních pobytech.

87

Triatlonový závod pro děti do 15 let

6 000 Kč

86

Anežka Vejražková, paralympička

15 000 Kč

Třetím rokem podporujeme tuto atletku. Současná částka bude použita na zaplacení výdajů spojených s ME handicapovaných v lehké atletice.

85

Chatová osada Snílek

60 000 Kč

84

Kytlice X duatlon

10 000 Kč

Outdoor sports Okrouhlá společně s Rodinou v centru o.s. pořádají každoročně sportovní odpoledne pro děti spolu se sportovní akcí Kytlice X duatlon.

83

Mistrovství ČR vozíčkářů ve stolním tenise

8 000 Kč

82

Junák - svaz skautů a skautek ČR

5 000 Kč

Příspěvek byl použit na nákup drobných odměn pro účastníky krajského kola Závodu Vlčat a Světlušek.

81

Podkrkonošská společnost přátel zdravotně postižených Semily

70 000 Kč

80

Pomoc rodině v nouzi

10 000 Kč

Matce samoživitelce byla odebrána jedna z dcer a umístěna do diagnostického ústavu. Proto jí byly sníženy dávky podpory a ona není schopná zaplatit ani jídlo pro zbývající tři malé děti a hrozilo i jejich odebrání. Rodina je pod kontrolou sociálky a dalších pracovníků.

79

CD pro nevidomé děti

20 000 Kč

78

Mistrovství ČR v badmintonu kategorie mladšího žactva

20 000 Kč

Tradičně jsme partnery této akce, jíž se účastní děti z celé republiky a pořádá ji Badmintonový klub Technické univerzity v Liberci.

77

ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec

6 000 Kč

76

Lasvit CUP

20 000 Kč

Celorepublikového klání v badmintonu se v hale TU Slavia Liberec zúčastnilo na sto dětí z celé České republiky.

75

Dětský domov Jablonné v Podještědí

15 000 Kč

74

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice

15 000 Kč

Náš příspěvek je určen klientům tohoto domova, kteří se ocitli ve finanční tísni.

73

Hospic sv. Zdislavy

20 000 Kč

72

FOKUS Liberec, o.p.s.

8 000 Kč

Klientům tohoto sdružení jsme přispěli na kulturní a sportovní aktivity. Jedná se o lidi, kteří trpí dlouhodobými duševními nemocemi jako je např. schizofrenie, deprese, bipolární afektivní porucha, schizoafektivní poruchy apod. Díky výletům a dalším volnočasovým aktivitám, při kterých je nutný školený doprovod, se dostávají mezi „zdravé“ lidi, což je důležité pro jejich začlenění do společnosti.

71

Klub biatlonu Manušice

15 000 Kč

70

Pavel B.

10 000 Kč

Pavel má od narození DMO, je na vozíku, nechodí a sám se o sebe nepstará. Je po těžké operaci kyčle, má skoliózu páteře a na jedno oko nevidí. Je pro něj ideální procvičovat dolní i horní končetiny na Motomedu, na který jsme přispěli.

69

ADRA, pobočka Česká Lípa

20 000 Kč

68

Rodina v nouzi

14 000 Kč

Paní, která žije sama se třemi nezletilými dětmi a nezaměstnaným synem, hledala možnost ubytování své rodiny mimo gheto pro sociálně vyloučené a nepřizpůsobivé občany. Naše částka pomohla zaplatit kauci na byt, v opačném případě by děti mohly být paní odebrány. Rodina si je jinak schopna všechny další výdaje spojené s bydlením (nájem, služby) uhradit, spolupracuje s odborem sociálních věcí i terénními pracovníky sdružení D.R.A.K.

67

Rodinný pokoj pro hospic

10 000 Kč

66

Erik

20 000 Kč

Malému chlapci z dětského domova, který se léčí z rakoviny, jsme uhradili náklady na plat speciálního pedagoga, který se chlapci během jeho pobytu v nemocnici věnuje. Držíme Erikovi palce a moc na něj myslíme.

65

Nadace Terezy Maxové dětem

100 000 Kč

64

Asistent pro malého chlapce s autismem

10 000 Kč

Malý Oliver trpí autismem. K tomu, aby mohl nastoupit do školky, potřebuje asistenta, protože není schopný potřebné samostatnosti v sebeobsluze. Velmi málo rozumí pokynům, nemluví a jeho chování se může stát nepředvídatelným. Náklady na speciálního vyškoleného asistenta do MŠ dosahují 10 000 Kč měsíčně.

63

DDM Smetanka, Nový Bor

10 000 Kč

62

SUŠ Kamenický Šenov

24 000 Kč

Střední umělecká škola Kamenický Šenov Díky společnosti Hewlett-Packard s.r.o. jsme mohli předat této škole dva noteboky, které budou použity při práci v ateliéru designu.

61

FCB Lvi Kamenický Šenov

10 000 Kč

60

ZUŠ Česká Kamenice

6 000 Kč

Základní umělecká škola Česká Kamenice Náš příspěvek byl použit na výrobu Zápisníku 2013. V něm jsou prezentovány nejlepší práce žáků ZUŠ a bude sloužit k propagaci školy a jako upomínkový materiál.

59

TJ Jiskra Nový Bor

7 000 Kč

58

Vladimíra Frančáková

4 700 Kč

Tato paní zaslouží náš obdiv. Přestože je nevidomá a navíc vozíčkářka, rozhodla se přihlásit na internetový kurz anglického jazyka. Tato částka jí umožnila zaplatit kurz na celý rok.

57

Jaroslav Kozma

2 500 Kč

56

ZŠ U Školy, Liberec

8 000 Kč

Z námi poskytnuté částky budou placeny různé školní aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin. Díky našemu příspěvku jim budou hrazeny vstupy do divadla, lyžařské kurzy nebo pobyty v přírodě.

55

Světlo porozumění

40 000 Kč

54

Občanské sdružení D.R.A.K.

100 000 Kč

Příspěvek bude použit na rekonstrukci budovy, kde sídlí sdružení DRAK, který poskytuje 4 registrované sociální služby prevence pro Liberecký kraj, zaměstnává tělesně postižené v chráněné dílně a na chráněných pracovních místech a podporuje mimo jiné setkávání pečujících a postižených osob. Denně navštíví toto zařízení až 60 osob.

53

Svítání o.s.

50 000 Kč

52

Kateřina

20 000 Kč

13ti leté dívce s DMO byla odcizena speciální sportovní tříkola. Byla pro Kačku jedinou možností, jak vyrážet na delší výlety a zároveň rehabilitační pomůckou. Rodiče chtěli dívce pořídit tříkolu novou, která by splňovala parametry pro trénink a soutěže a jejich dcera by se tak pod hlavičkou SK Jedlička mohla účastnit různých sportovních klání.

51

Novoborská šachová corrida

20 000 Kč

50

8 000 Kč

Aneta Chlumská, Sport Aerobic Liberec Rozhodli jsme se podpořit tuto 14ti letou slečnu v její sportovní aktivitě. Matka je samoživitelka a s Anetou se po rodinné tragédii ocitla v nelehké situaci. Náš příspěvek byl použit na startovné a další výdaje spojené se závoděním, které je finančně velmi náročné. Anetka se stala Mistryní České republiky a v minulém roce byla 2. na Světovém poháru v gymnastice, step a danceaerobicu. Gratulujeme!

49

Terezka M.

20 000 Kč

48

Muzikoterapie pro neslyšící

5 600 Kč

Pro žáky logopedické školy jsme zaplatili individuální hudebně zvukové terapie. Týkaly se dětí s poruchou komunikace (selektivním mutismem). Jednalo se např. o chlapce, který během dvou let docházky do této školy nepoužil hlas, o dalšího chlapce, který není ani v osmi letech schopen domluvit se se svým okolím a psychicky to těžce nese a jiný hoch se znaky autismu se cíleně vyhýbá situacím, kdy by měl použít hlas, mluvenou řeč se u něj nedaří rozvinout. Děti se při této terapii učí vyjadřovat pocity pomocí zvuků či hudebních nástrojů a postupně zapojovat i hlas.

47

Slavia TU Liberec

40 000 Kč

46

Hospic sv.Zdislavy

100 000 Kč

Vozový park hospicu se rozrůstá i díky naší pomoci. Přispěli jsme na nový vůz a současně stále podporujeme provoz hospicu a přispíváme na platy sester.

45

Kytlice X duatlon

10 000 Kč

44

Lisovací stroj pro chráněnou dílnu TULIPAN

16 000 Kč

S pomocí tohoto přístroje mohou zdravotně postižení zaměstnanci této dílny vytvářet výrobky ve vyšší kvalitě a usnadní jim práci. Pro řadu z nich je práce v této dílně jediným příjmem a umožňuje jim tak jejich samostatný život.

43

Anežka Vejražková, paralympička

20 000 Kč

42

Počítačové komponenty pro Eye-T, o.s.

28 000 Kč

Toto sdružení, jako jediný subjekt v ČR, pracuje na zpřístupnění mezinárodně uznávaných zkoušek ECDL osobám s těžkým zrakovým postižením. Složení této zkoušky umožní nevidomým a slabozrakým získat lepší uplatnění na trhu práce.

41

Mistrovství ČR vozíčkářů ve stolním tenise

10 000 Kč

40

Venkovní cvičební prvek pro seniory

30 000 Kč

Tento venkovní rotoped, instalovaný ve venkovním areálu domů s pečovatelskou službou v Novém Boru, umožní široké skupině seniorů protáhnout klouby dolních končetin a udržovat se tak po co nejdelší možnou dobu v dobré fyzické kondici.

39

Terezka

15 000 Kč

38

Materiální dar Centru denní péče v Jedličkově ústavu

Materiální dar

Drobné skleněné a broušené korálky, ověsy různých tvarů a další doplňky ze skla se v šikovných rukách klientů místního centra jistě promění v zajímavé výrobky.

37

Jedličkův ústav, Liberec

30 000 Kč

36

Loučení s létem

5 000 Kč

Podpořili jsme poslední prázdninovou akci pro děti a rodiče plnou zábavy, soutěží a zajímavých aktivit, která se v Novém Boru stává již tradicí.

35

TyfloCentrum Liberec

9 000 Kč

34

Materiální dar pro Sociální služby města Nový Bor

Materiální dar

Ze skleněných ověsů z našeho skladu se jistě dají vyrobit překrásné věci... O tom jak zruční jsou místní klienti jsme se mohli přesvědčit na vlastní oči, když jsme od nich obdrželi dárkový balíček plný originálních výrobků.

33

Badmintonový turnaj

20 000 Kč

32

Materiální dar chráněným dílnám

Materiální dar

Chráněným dílnám Tulipan a D.R.A.K. jsme poskytli několik kilogramů nádherných broušených skleněných ověsů z našich skladů. Moc se těšíme, až uvidíme, jak je dokáží zakomponovat do svých výrobků.

31

Podpora paralympijské závodnice Anežky Vejražkové

20 000 Kč

30

Škola pro sluchově postižené, Liberec

20 000 Kč

Tato škola se již přes 10 let z velké části orientuje na vzdělávání dětí s těžšími formami narušené komunikační schopnosti. Dochází do ní žáci s různým stupněm sluchového postižení. Logopedna, na jejíž vznik jsme přispěli, je vybavena speciálním nábytkem, pomůckami pro vyvozování a nápravu hlásek, pomůckami pro rozvoj a nápravu fonačního a respiračního ústrojí, metodickým materiálem a nejrůznějšími didaktickými pomůckami vhodnými pro logopedickou intervenci.

29

Hospicová péče sv.Zdislavy

170 000 Kč

28

TJ Jiskra Nový Bor

8 000 Kč

Malým volejbalistům z TJ Jiskra Nový Bor jsme přispěli na nové dresy. Doufáme, že jim přinesou štěstí.

27

Maraton okolo Šenova

5 000 Kč

26

Základní škola mateřská a speciální Sluníčko, Turnov

25 000 Kč

Podíleli jsme se na nákupu vzdělávacích pomůcek pro děti ze zdejší školy. Děti, navštěvující tuto ZŠ a MŠ, trpí těžkými kombinovanými poruchami.

25

Novoborská olympiáda dětí a mládeže 2012

15 000 Kč

24

Příspěvek na invalidní vozík

10 000 Kč

Poskytli jsme finanční pomoc mladému muži z Liberce. Budeme mu držet palce v jeho boji se zákeřnou nemocí a věříme, že mu nový vozík pomůže zapojit se do všech aktivit, kterým by se rád věnoval.

23

Festival tělesně postižených Patříme k sobě 2012

30 000 Kč

22

Podpora samostatného bydleni Fokus Liberec

10 350 Kč

Hlavním cílem tohoto projektu je pomoci duševně nemocným spoluobčanům žít podle vlastních představ a možností mimo ústavní a zdravotnická zařízení.

21

Příspěvek na invalidní vozík

15 000 Kč

20

Občanské sdružení Fokus v České Lípě

5 400 Kč

Cílovou skupinu tohoto sdružení tvoří duševně nemocní lidé, kteří jsou vlivem své nemoci ohroženi sociální exkluzí, což je mnohdy způsobeno jejich problémy s komunikací, jejich stavy úzkosti, paranoiou či depresemi.

19

Dětské centrum Sluníčko, Liberec

30 000 Kč

18

MŠ Klíček, Liberec

19 200 Kč

Přispěli jsme na vybavení logopedické a grafomotorické učebny pro děti předškolního věku.

17

Dětské hřiště pro ZŠ a MŠ Krásný Les

50 000 Kč

16

CD pro nevidomé děti

25 000 Kč

Projekt Krajské vědecké knihovny v Liberci „Děti čtou nevidomým dětem“ , který jsme podpořili, nabídne slabozrakým či jinak postiženým dětem, jež nemají možnost číst si samy, zvukovou nahrávku knihy Aleny Ježkové Dračí polévka.

15

Dům s pečovatelskou službou Nový Bor

100 000 Kč

14

Fokus Česká Lípa

6 400 Kč

V rámci služby Podpora samostatného bydlení doprovázejí asistenti Fokusu klienty na různé volnočasové aktivity. Při výletech se totiž duševně nemocní dostanou mezi „zdravé“ lidi, čímž dochází k sociální interakci, která jim usnadňuje komunikaci a začlenění do společnosti.

13

Občanské sdružení ADRA, Česká Lípa

20 000 Kč

12

Fokus Liberec

9 000 Kč

Klienti Fokusu jsou lidé, kteří mívají v důsledku své dlouhodobé duševní nemoci často problémy s omezením aktivity, úzkostí, obavami, paranoiou, depresivními stavy, postupnou ztrátou intelektu a narušením kongitivních funkcí.

11

ZŠ speciální a MŠ speciální Turnov

75 000 Kč

Základní a mateřské škola speciální v Turnově je určena pro děti s těžkým mentálním či tělesným postižením v kombinaci s dalšími vadami včetně autismu, sluchového a zrakového postižení, epilepsie, dětem hyperaktivním nebo úzkostným.

10

Vladimíra Frančáková, Nový Bor

2 500 Kč

Tato paní je nevidomá vozíčkářka, která se i přes svůj zdravotní handicap rozhodla studovat angličtinu přes internetový kurz.

9

Michal Bujtar, Liberec

15 000 Kč

8

Jizerský klub lyžařů Desná

20 000 Kč

Sportovní činností tohoto klubu jsou skoky na lyžích a severská kombinace. Klub navštěvují především děti - od předžáků po juniory. Někteří z těchto sportovců jsou již členy reprezentačních družstev.

7

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily

30 000 Kč

6

D.R.A.K. občanské sdružení, Liberec

100 000 Kč

Toto sdružení sídlí ve staré budově v centru města. Náš zdvojený příspěvek pomůže tento objekt zateplit a ušetřit finance na jeho vytápění.

5

Hospic sv. Zdislavy

60 000 Kč

4

Klub biatlonu Manušice, Kamenický Šenov

20 000 Kč

Poskytli jsme podporu tomuto sportovnímu klubu na vybavení a činnost, především žákovských družstev.

3

Rodina v centru, Nový Bor

20 000 Kč

2

Chráněná dílna TULIPAN, Liberec

30 500 Kč

Chráněné dílně jsme poskytli prostředky na provoz a na podporu jejich činnosti. Pracuje zde několik desítek lidí se zdravotním postižením, kteří by jinak sháněli pracovní příležitost jen velmi obtížně.

1

Soukromá osoba, Děčín

30 000 Kč

Poskytli jsme finanční pomoc muži po mozkové příhodě, upoutanému na lůžko. Věříme, že díky rehabilitaci, masážím a péči rodiny se jeho stav podaří zlepšit.