Dlouhodobě podporujeme klub biathlonu v Manušicích.