Snílek pořádá již 8 let prázdninové pobyty v chatkách ve Starých Splavech u Máchova jezera pro děti z dětských domovů, ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc i děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Náš příspěvek byl použit na vybavení jídelny a její modernizaci.