Tato škola se již přes 10 let z velké části orientuje na vzdělávání dětí s těžšími formami narušené komunikační schopnosti. Dochází do ní žáci s různým stupněm sluchového postižení. Logopedna, na níž jsme přispěli, je vybavena speciálním nábytkem, pomůckami pro vyvozování a nápravu hlásek, pomůckami pro rozvoj a nápravu fonačního a respiračního ústrojí, metodickým materiálem a nejrůznějšími didaktickými pomůckami vhodnými pro logopedickou intervenci.