Klientům tohoto sdružení jsme přispěli na kulturní a sportovní aktivity. Jedná se o lidi, kteří trpí dlouhodobými duševními nemocemi jako je např. schizofrenie, deprese, bipolární afektivní porucha, schizoafektivní poruchy apod. Díky výletům a dalším volnočasovým aktivitám, při kterých je nutný školený doprovod, se dostávají mezi "zdravé" lidi, což je důležité pro jejich začlenění do společnosti.