Terezce jsme opětovně pomohli zaplatit léčebný pobyt v Adeli na Slovensku. Terezka má za sebou složité operace mozku jako následek onkologického onemocnění, po kterých ochrnula. Musí se naučit znovu chodit, mluvit, získat zpátky základní dovednosti. Tento neurorehabilitační pobyt jí k tomu značně pomáhá, je ale velmi drahý a pojišťovna jej nehradí.