Oddělení následné péče jsme nakoupili 28 párů antidekubitních botiček (proti proleženinám) a různé druhy zdravotních polštářů pro ležící pacienty.