Sportovní činností tohoto klubu jsou skoky na lyžích a severská kombinace. Klub navštěvují především děti - od předžáků po juniory. Někteří z těchto sportovců jsou již členy reprezentačních družstev. Dvě dívky z Jizerského klubu lyžařů byly dokonce součástí týmu, který získal v únoru 2013 zlaté medaile na Zimním olympijském festivalu mládeže v Rumunsku. Naši podporu využijí k uhrazení nákladů spojených s výjezdy na závody či na nákup sportovního materiálu.