Popořili jsme Nadační fond Ozvěna, který působí v Libereckém kraji, pomáhá a podporuje děti se sluchovým postižením.