Peníze použije tato organizace na vybavení dílny v Centru denních služeb, kam docházejí dospělí i děti s tělesným nebo kombinovaným postižením.