Tento festival zaměřený převážně na klasickou hudbu se stal za 12 let své existence jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v seveeročeském regionu. Účastní se ho přední hudebníci a pěvci nejen z České republiky. Festivalové koncerty probíhají na mnoha místech, včetně německého Saska.