Vítek je chlapec s tělesným postižením, kvůli kterému je plně odkázán na celodenní péči rodičů. Vzhledem k velmi časté návštěvě lékařů v Praze či Ústí nad Labem jsou rodiče nuceni zakoupit vhodný automobil. Náš příspěvek byl použit právě na něj.