V této škole a školce jsou speciální třídy pro děti s těžkými kombinovanými vadami ( tělesné postižení, autismus a přidružené těžké nebo hluboké mentální postižení), o které se starají osobní asistenti. Takto postižené děti sice mají nárok na asistenta, ale finanční prostředky na ně škola nedostává, takže jejich mzdu musí hradit rodiče a sponzoři. Pro rodiče těchto dětí je to další velká finanční zátěž, kterou zvládají jen velmi těžko.