IFCO je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou sdružení zabývající se náhradní rodinnou péčí. Velký vůz Sever - poradenské a vzdělávací centrum je nezisková organizace, jejíž lekoři se konference IFCO chtějí zúčastnit a zrealizovat tam dva své workshopy. Jejich cestu jsme podpořili.