Eliška má kryptogenní epilepsii, psychomotorickou retardaci, poruchu příjmu potravy, centrální poruchu zraku a další komplikace. Lékaři nakonec odhalili, že Eliška trpí vzácným a nevyléčitelným Aytypickým Rettovým syndromem. Rodiče se snaží Elišku zapojit do běžného života, a přestože se bude její stav v budoucnu zhoršovat, doufají, že díky nim, kvalitní rehabilitaci a pozitivnímu prostředí bude mít Eliška i přes všechny komplikace pěkný a spokojený život.