Chatová osada ve Starých Splavech spravovaná o.s. Snílek slouží především k pobytu dětí z dětských domovů a ze sociálně slabých rodin. Děti si zde hrají, ale také se seznamují s reálným životem, protože se zapojují i do činností jak je vaření, úklid apod. Náš příspěvek částečně pokryl náklady na rekonstrukci instalace v chatičkách.