Přispěli jsme na prázdninové aktivity dětí z tohoto dětského domova. V průběhu jara přišlo do tohoto DD mnoho nových dětí a bylo nutné jim na poslední chvíli zajistit letní táborové pobyty.