Vojta je autista s těžkou mentální retardací a nevidomý. Potřebuje speciální celodenní péči. Jeho nástup do školy byl podmíněný přítomností osobního asistenta.