Dětské centrum v Liberci slouží jako dětský domov, ale  provozuje i zařízení Paprsek, kde se stará o děti vyžadující okamžitou pomoc. Umístěním dítěte do tohoto krizového zařízení jsou řešeny například situace dítěte, které se ocitlo bez jakékoliv péče v důsledku úmrtí obou rodičů, jejich hospitalizace apod. Dalšími důvody může být i ohrožení dítěte tělesným nebo duševním týraním, zneužíváním nebo když se dítě ocitne v nevyhovujícím prostředí. Náš finanční příspěvek bude použit na zajištění odborníků pro pomoc dětem.