Cílem projektu spolku Bachtale je vytvoření pracovních míst pro 6 žen ze sociálně vyloučených lokalit na českolipsku. Týká se žen, které se ocitly bez práce kvůli svému zdravotnímu stavu nebo nízkému vzdělání.