Z důvodu zrušení úhrad některých zdravotnických pomůcek během roku 2019, došlo k nárůstu poptávky po zapůjčení těchto pomůcek na dobu nezbytně nutnou v půjčovně tohoto centra. Náš příspěvek byl použit na jejich nákup.