Každoroční koncert, který si dal za úkol propojit lidi různých náboženství za pomoci hudby, láká ty nejlepší české i zahraniční umělce. Jedná se o velmi netradiční muzikantské složení, kdy vedle známých umělců dostávájí šanci i mladí začínající a velmi neotřelí hudebníci. Neobvyklý je tento koncert i tím, že se koná zároveň na dvou místech. V synagaoze a v kostele, jenž spolu sousedí.