Kvůli cizímu zavinění je pan Ivan upoután na vozík už 20 let. Bezohledný řidič mu způsobil zranění, kvůli kterému zůstal trvale ochrnutý. Opakovaně jsme panu Ivanu pomohli s nákupem cévek potřebných k vyprazdňování.