Základní a mateřské škola speciální v Turnově je určena pro děti s těžkým mentálním či tělesným postižením v kombinaci s dalšími vadami včetně autismu, sluchového a zrakového postižení, epilepsie, dětem hyperaktivním nebo úzkostným. Takto postižené děti mají nárok na pedagogické asistenty, kteří jsou při jejich vzdělávání naprosto nezbytnou součástí. Na jejich mzdy ale chybí peníze. Poskytli jsme proto finanční pokrytí těchto asistentů na jeden celý měsíc.