Projekt Krajské vědecké knihovny v Liberci „Děti čtou nevidomým dětem“ , který jsme podpořili, nabídne slabozrakým či jinak postiženým dětem, jež nemají možnost číst si samy, zvukovou nahrávku knihy Aleny Ježkové Dračí polévka. Fond zvukových knih je v ČR malý a knih současných autorů pro děti školního věku se nedostává. CD budou rozdána speciálním školám, ústavům a knihovnám pro nevidomé.