Příspěvek na projekt Drug Free pro děti ze základních škol na Novoborsku. Motivační přednášky jsouo zaměřeny na prevenci dětí a mládeže. Jejich cílem je ukázat mladým lidem, že i v dnešní době, kdy je používání tabáku, alkoholu a lehkých drog skoro na denním pořádku, existují i jiné alternativy a cesty k tomu, aby člověk dosáhl svého cíle a byl stále "cool".