DRAK zaměstnává mimo jiné 30 osob s tělesným postižením, poskytuje sociální služby handicapovaným, rodinám s dětmi, seniorům a potřebným. Sídlí v centru Liberce, kde má problém s parkováním svých klientů a zaměstnanců. Přispěli jsme na úpravu okolí budovy DRAKu.