Toto sdružení spolupracuje s dětským domovem v Jablonném v Podještědí. Provozuje také chatovou osadu pro sociálně slabé a handicapované děti a mládež ve Starých Splavech, kde se do různých i pracovních aktivit zapojují právě děti z dětského domova, které se tak mají možnost seznámit s reálným světem. Náš příspěvek bude použit na rekonstrukci střechy jídelny a herny.