Náš příspěvek byl použit k zajištění činnosti Dobrovolnického centra Amikus. To realizuje programy ve prospěch dětí, seniorů a handicapovaných. Působí v domech s pečovatelskou službou, ale i v domácnostech lidí s handicapem, spolupracuje s centrem pro týrané děti nebo Jedličkovým ústavem. Dobrovolníci tráví čas s lidmi, kteří z různých důvodů nemají možnost zapojit se do běžného života, cítí se osaměle, hledají podoru a dobrou duši.