Vojta je autista s těžkou mentální retardací, je nevidomý a potřebuje speciální celodenní péči. Jeho nástup do školy byl podmíněn tím, že mu bude po celou dobu výuky k dispozici osobní asistent. Náš příspěvek pokryje dva měsíce.