Náš příspěvek je určen klientům tohoto domova, kteří se ocitli ve finanční tísni.