Jako každý rok i letos jsme podpořili spolu s libereckou knihovnou vznik CD pro děti s poruchami zraku. CD je zdarma distribuováno do škol a institucí, kde se tyto děti vzdělávají. Tentokrát se jednalo o příběh s názvem Spící město.