Pomohli jsme vybavit rodinný pokoj v poliklinice v České Lípě, který má zčásti nahradit chybějící lůžkový hospic v Libereckém kraji. Služby rodinného pokoje jsou určeny pacientům v terminálním stavu a jejich blízkým, kteří nemají možnost starat se o umírajícího doma, ale zároveň s ním chtějí v posledních chvílích jeho života být.