Přispěli jsme na nákup interaktivní tabule s dataprojektorem pro žáky s poruchou autistickéh ospektra.