Z našeho příspěvku bude hrazeno zajištění služeb pravidelné celoroční hiporehabilitace pro děti se zdravotním postižením. Tato metoda využívá trojrozměrného pohybu koňského hřbetu k ovlivnění neuromuskulární funkce klienta. Služba je vhodná pro děti už od 3 měsíců věku, pro děti s DMO, s mentálním postižením či opožděným psychomotorickým vývojem.