Vila Vitae slouží společnosti Rodina 24. Tato společnost se stará o osoby s poruchou vnímání a komunikace, především o lidi s demencí. Ve Vile Vitae je ubytováno 39 klientů, kterým je poskytována 24 hodinová péče. Klienti zde mají prostředí, ve kterém mohou žít svůj skutečný život, je jim zajišťována veškerá péče se zaměřením na zachovalé schopnosti a dovednosti a s ohledem na jejich psychické schopnosti. Vilu jsme vybavili osvětlením.