Podpořili jsme 1.Novoborský šachový klub při pořádání této každoroční akce, které se pravidelně účastní šachoví velmistři z České republiky i ze zahraničí. Již tradičně jsme mohli pozvat také děti z šachového kroužku při Jedličkově ústavu v Liberci, které se zapojily do simultánky se šachovým velmistrem.