⃗Tato péče nebyla dosud zařazena do sazebníku zdravotních pojišťoven a z tohoto důvodu lze paliativní péči vykonávat pouze díky příspěvkům různých dárcovský organizací. Považujeme za svou povinnosti podílet se na financování zdravotníků, pečujících o nemocné v nejtěžším období jejich života.