Paní, která žije sama se třemi nezletilými dětmi a nezaměstnaným synem, hledala možnost ubytování své rodiny mimo gheto pro sociálně vyloučené a nepřizpůsobivé občany. Naše čátka pomohla zaplatit kauci na byt, v opačném případě by děti mohly být paní odebrány. Rodina se je jinak schopna všechny další výdaje spojené s bydlením (nájem, služby) uhradit, spolupracuje s odborem sociálních věcí i terénními pracovníky sdružení DRAK.