V rámci služby Podpora samostatného bydlení doprovázejí asistenti Fokusu klienty na různé volnočasové aktivity. Při výletech se totiž duševně nemocní dostanou mezi „zdravé“ lidi, čímž dochází k sociální interakci, která jim usnadňuje komunikaci a začlenění do společnosti. Nemoc může postihnout lidi i v mladém věku, proto mnohdy nedokončí školu, nemají žádnou kvalifikaci, nalézt práci je pro ně téměř nemožné a dostávají se do finančních problémů. Náš příspěvek jim pomůže navštívit místa, která by pro ně jinak zůstala nedostupná. Takto nově nabitá energie je pro lidi s duševní poruchou značnou podporou při léčbě jejich nemoci.