Zaměstnanci společenosti Lasvit neustále zásobují Nadační fond Lasvit materiáloními dary ve prospěch rodin v sociální nouzi. Jedná se především o oblečení, hračky, drobné předměty do domácnosti, které jsou potom dále předávány konkrétním rodinám.