Nadční fond Ozvěna pomáhám dětem se sluchovým postižením. Působí na Českolipsku.