Žáci s poruchami autistického spektra a s mentálním či jiným postižením ze speciální třídy na ZŠ Orlí dostali k dispozici místnost, kterou by rádi vybavili a upravili jako relaxační. Vzhledem k omezeným schopnostem dětí soustředit se na výuku po delší dobu se osvědčila podobná místnost i u jiných tříd. Náš příspěvek byl použit na vybavení.