Za náš příspěvek pořídili v denním stacionáři potřebné vybavení a část peněz bude použita i na provoz. V tomto stacionáři pracují s lidmi s fyzickým nebo kombinovaným postižením. S klienty tohoto stacionáře jsme strávili 3. charitativní den pořádaným Nadačním fonedm Lasvit pro zaměstnance Lasvit s.r.o.