Paní Lucie má v pěstounské péči svého synovce a stará se také o své dvě dcery, které studují ZŠ. Paní Lucie se dostala do finanční tísně a náš příspěvek tedy použila na úhradu nájemného a energií.