Dlouhodobě spolupracujeme s českolipskou organizací, která zajišťuje pobytové služby pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Přispěli jsme na nákup PC sestavy, která má umožnit klientům získat aspoň základní znalosti s prací na PC v rámci počítačového kroužku, kde se naučí a rozvíjejí práci s internetem, zpracovávají fotografie ze společných akcí či pracují s textovými editory.