Smyslem této akce není jen sportovní klání hráčů s tělesným postižením, ale přilákat také další handicapované ke sportu, zapojit je tak do kolektivu, motivovat je, pomoci jim najít seberealizaci a dát jim šanci plnohodnotně se integtovat.