Slečna Simona trpí těžkým mentálním postižením, mimo jiné i projevy agresivity jako k sobě samé, tak i k okolí. Matka je již od narození na výchovu dcery sama, nicméně se velmi snaží dceru v rámci možností začleňovat. Simona dochází do Denního stacionáře a absolovuje také odlehčovací pobyty, díky kterým se její stav zlepšuje a maminka si může aspoň chvíli odpočinout.