Třetím rokem podporujeme tuto atletku. Současná částka bude použita na zaplacení výdajů spojených s ME handicapovaných v lehké atletice.