Náš dar byl použit na nákup kompenzačních pomůcek pro uživatele sociální služby. Jedná se například o chodítka či invalidní vozíky.